*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 158 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ | Σημαντική μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας για το α’ τρίμηνο του 2018 | Ασπρόπυργος: Υψηλή συγκέντρωση ολικού και εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή | Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Αθήνας: Είχε σπάσει αγωγός υδάτων.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική εστιάζοντας στις ανάγκες και απαιτήσεις  του κοινού, διευρύνει την γκάμα των προγραμμάτων της με το νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας MINETTA Top Plus.

Νέο ψηφιακό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι αναδείχθηκε ως Πρωταγωνιστής του κλάδου «Γαλακτοκομικών Προϊόντων», διάκριση που έλαβε στο πλαίσιο των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας».

 

 

 

για την ανάδειξη της σημασίας της οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας και του ρόλου της BI.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας

Η ομάδα εθελοντισμού και το τμήμα Ογκολογίας της MSD οργάνωσαν εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας Αλίμου

Η Έρευνα στον τομέα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης φέρνει πιο κοντά Επιστήμονες και Πάσχοντες

Με ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ θέτει σε εφαρμογή την ανοικτή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης www.heracles-footprint.gr.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εταιρίες μέλη του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και στον όμιλο της Βιανέξ.

Η Siemens σύναψε περισσότερες από δέκα συμφωνίες με Κινέζους εταίρους για την υποστήριξη και τη διερεύνηση ευκαιριών σχετικά με την Πρωτοβουλία Belt and Road (BRI).

Περισσότεροι από 1.300 νέοι ηλικιών από 16 έως 35 ετών εκπαιδεύτηκαν στις νέες τεχνολογίες και ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, από τον Αύγουστο του 2017 έως και σήμερα,

Οι εθνικοί στόχοι αποτελούν μέρος του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την ΕΕ κατά 30% (συγκριτικά με τα επίπεδα του 2005) μέχρι το 2030

 

Μείωση των εκπομπών που προέρχονται

 

από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια

 

και τα απόβλητα

 

    * Χρήση γης και δασοκομία: οι εκπομπές

 

και η απορρόφησή τους πρέπει να

 

εξισορροπηθούν έως το 2030

 

    * Πλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ για

 

μείωση των εκπομπών κατά 40% έως το 2030 σε

 

σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990

 

ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2030, ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ

 

ΆΝΘΡΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ, ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ, ΤΑ ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ

 

ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΎΝ ΚΑΤΆ 30%.

 

ΕΠΊΣΗΣ ΚΆΘΕ ΑΠΟΨΊΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ

 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΎΤΕΥΣΗ ΝΈΩΝ

 

ΔΈΝΔΡΩΝ.

 

Αυτοί είναι οι στόχοι των δύο νέων

 

ευρωπαϊκών κανονισμών τους οποίους

 

υπερψήφισε το ΕΚ.

 

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει

 

στην ουσία τους συνολικούς στόχους της

 

ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους

 

για επιμέρους τομείς που δεν

 

καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας

 

εκπομπών ρύπων της ΕΕ. Αυτοί είναι η

 

γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η

 

διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι

 

αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των

 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην

 

ΕΕ.

 

Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα

 

συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου

 

στόχου της ΕΕ για το 2030 ο οποίος αφορά

 

όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε

 

σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η ΕΕ

 

έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις

 

στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για

 

την κλιματική αλλαγή.

 

«Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για

 

να συμφωνήσουμε σε έναν φιλόδοξο

 

κανονισμό για την ευρωπαϊκή δράση για

 

το κλίμα, παρά τις προσπάθειες πολλών

 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να

 

υπονομεύσουν τη φιλοδοξία αυτή»,

 

δήλωσε ο εισηγητής Gerben-Jan Gerbrandy

 

(Φιλελεύθεροι, Ολλανδία) [3].

 

Η ΔΑΣΟΚΟΜΊΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

 

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και έναν

 

δεύτερο κανονισμό με στόχο τη μείωση

 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 

και την αύξηση του επιπέδου των

 

εκπομπών που απορροφούν τα δάση.

 

Οι διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν

 

ότι οι χώρες της ΕΕ που κόβουν τα δάση

 

θα πρέπει ως αντιστάθμισμα να φυτεύουν

 

νέα δέντρα ή να βελτιώνουν τον τρόπο με

 

τον οποίο διαχειρίζονται τα υπάρχοντα

 

δάση, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και

 

τους βοσκοτόπους, προκειμένου να

 

εξασφαλίζουν την ισοδύναμη απορρόφηση

 

των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην

 

ατμόσφαιρα.

 

Ο εισηγητής Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία) [4]

 

δήλωσε τα εξής: «Το Κοινοβούλιο

 

εργάστηκε για την επίτευξη ισορροπίας

 

μεταξύ ευελιξίας και συγκρίσιμων

 

λογιστικών κανόνων για τα 28 κράτη μέλη.

 

Είμαι πεπεισμένος ότι κατορθώσαμε να

 

ενισχύσουμε τη βιοοικονομία. Με αυτή τη

 

νομοθεσία στέλνουμε ένα μήνυμα ότι

 

θέλουμε να συνεχίσουμε τη βιώσιμη

 

διαχείριση των δασών μας.»

 

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

 

Ο κανονισμός για τις δεσμευτικές

 

ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων

 

θερμοκηπίου εγκρίθηκε με 343 ψήφους

 

υπέρ, 172 κατά και 170 αποχές. Ο κανονισμός

 

για την συμπερίληψη των εκπομπών

 

αερίων θερμοκηπίου και των

 

απορροφήσεων από δραστηριότητες

 

χρήσης γης, και δασοπονίας εγκρίθηκε με

 

574 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 32 αποχές. Και

 

τα δύο νομοθετικά κείμενα χρειάζεται

 

τώρα να λάβουν και την επίσημη έγκριση

 

του Συμβουλίου προτού τεθούν σε ισχύ.

 

ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ:

 

Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην

 

κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (24.01.2018)

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92312/deal-for-more-co2-emission-cuts-by-2030-endorsed-in-committee

 

[5]

 

Ιστοσελίδα του εισηγητή Gerben-Jan Gerbrandy

 

(Φιλελεύθεροι, Ολλανδία)

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html

 

[3]

 

Ιστοσελίδα του εισηγητή Norbert Lins (ΕΛΚ,

 

Γερμανία)

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html [4]

 

Φάκελος διαδικασίας 2016/0231(COD)

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en

 

[6]

 

Φάκελος διαδικασίας 2016/0230(COD)

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en

 

[7]

 

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για τη

 

μείωση εκπομπών

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf

 

[8]

 

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για τη χρήση

 

γης

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf

 

[9]

 

Οπτικοακουστικό υλικό

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk

 

[10]

 

 

 Υποκατηγορία: Πρόσφατα θέματα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

ΤΑΞΙΔΙΑ

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

grafeio-typou.gr © 2012-2013