Δελτίο Τύπου

«Η εν εξελίξει διαδικασία συγκέντρωσης στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, με τη συγχώνευση της Εθνικής με τη Eurobank να απορρέει από την ευρύτερη ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων τραπεζικών ομίλων, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και θα δημιουργήσει σημαντική αξία μέσω συνεργειών κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων...

Με τη συνένωση των δυνάμεων της ΕΤΕ και της Eurobank, θα δημιουργηθεί ένας όμιλος με ηγετική θέση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ισχυρές βάσεις στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με περιθώρια ανάπτυξης και προοπτικές ταχύτερης ανάκαμψης. Βασική προτεραιότητα του καινούριου σχήματος θα είναι η προσφορά χρηματοδοτικής στήριξης στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σε ομιλία του, κατά τη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στις 23/11/2012.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής παρατήρησε ότι «μέσα από μια επώδυνη προσπάθεια προσαρμογής, συνοδευόμενη από πρωτοφανείς προκλήσεις αλλά και τεράστιο κοινωνικό κόστος, η οικονομία μπορεί πλέον να επιδείξει πρόοδο. Βρίσκεται κοντά στην ανάκτηση της δημοσιονομικής ισορροπίας μειώνοντας σημαντικά τα ελλείμματα παρά τη βαθιά και εκτεταμένη ύφεση που αποδυναμώνει την προσπάθεια.

Η σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να επιτευχθεί μια διατηρήσιμη δυναμική, που θα μετασχηματίσει τα επιτεύγματα σε ανάκαμψη με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες,  προκειμένου να διασφαλιστεί η άρση της αβεβαιότητας, που αναστέλλει τον προγραμματισμό και τις επιχειρηματικές αποφάσεις και οξύνει τις υφεσιακές συνέπειες των μέτρων λιτότητας. Σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμο να παραμείνουμε προσηλωμένοι  στον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων που συνοψίζουν την ουσία της ανάπτυξης, προσανατολισμένοι στην ανταγωνιστικότητα και με συνείδηση ότι χτίζουμε κάτι βιώσιμο και ελπιδοφόρο για το μέλλον.

Εύκολες λύσεις, βολικές συντομεύσεις ή παρεκκλίσεις, όπως του παρελθόντος, δεν έχουν θέση σε αυτή την προσπάθεια. Στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πιστεύουμε ότι η συγχώνευσή μας με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, θα δράσει καταλυτικά υπέρ της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και θα δημιουργήσει σημαντική αξία για τους Μετόχους μας. Η ανάγκη για συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο βιώσιμων τραπεζικών σχημάτων, που θα είναι σε θέση να παράγουν συνέργειες και να επιστρέψουν στις αγορές ταχύτερα, αντλώντας κεφάλαια και χρηματοδότηση, με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία τους και τη δημιουργία αξίας για το Μέτοχο. Οι τρέχουσες ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο συντελούνται υπό αυτό το πρίσμα και θα οδηγήσουν στη θεμελίωση τριών  ισχυρών τραπεζικών ομίλων». Και προσέθεσε ότι η συγχώνευση με τη Eurobank θα συμπληρώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εθνικής, δημιουργώντας ένα Όμιλο με ηγετική θέση στην Ελλάδα και ιδιαίτερη βαρύτητα στην ΝΑ Ευρώπη.

Στη συνέχεια ο κ. Αλέξ. Τουρκολιάς, αναφέρθηκε στους βασικούς όρους της συναλλαγής όπως στη σχέση ανταλλαγής που έχει οριστεί σε 58 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 100 υφιστάμενες μετοχές της Eurobank, καθώς και στα οφέλη από τη συναλλαγή αυτή, για την οποία, εξέφρασε τη βεβαιότητα, ότι θα ολοκληρωθεί ομαλά και με επιτυχία.

Η δημόσια προαιρετική πρόταση ανταλλαγής των μετοχών υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του 2013 και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι διαδικασίες νομικής συγχώνευσης. Η δημιουργία προστιθεμένης αξίας από τη συγχώνευση αναμένεται υψηλή και έχει υπολογιστεί να επιτευχθούν συνέργειες, ύψους περίπου € 570-630 εκατ. προ φόρων, σε ετήσια βάση μέχρι το τέλος του 2015.

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2012, το συνολικό ενεργητικό της διευρυμένης ΕΤΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε €180 δισ. και το οποίο εντάσσει το νέο Όμιλο μεταξύ των τριάντα  μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το συνδυασμένο εγχώριο μερίδιο αγοράς  στα δάνεια είναι της τάξης του 36% και το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ανέρχεται στο 32%, ποσοστά που συμβαδίζουν απόλυτα σε ένα τραπεζικό σύστημα που πλέον απαρτίζεται από τρεις πυλώνες. Ως αποτέλεσμα της διευρυμένης καταθετικής βάσης, αναμένεται σταδιακή και σε βάθος χρόνου ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του νέου ομίλου.

Επίσης, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να αποκτηθεί ταχύτερα πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη θα είναι η μεταβολή της εικόνας του νέου ομίλου της ΕΤΕ στη ΝΑ Ευρώπη. Με βάση το μερίδιο αγοράς στα δάνεια, η διευρυμένη τράπεζα θα είναι πρώτη στη Βουλγαρία και τη FYROM και τρίτη στη Ρουμανία και τη Σερβία. Θα είναι πλέον τράπεζες  που θα έχουν  συστημικό και ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία των επιμέρους χωρών. Παράλληλα, η Finansbank στην Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο ενεργητικό και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η στρατηγική όσον αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη ΝΑ Ευρώπη δεν θα διαφοροποιηθεί ουσιαστικά λόγω της συγχώνευσης. Με δεδομένη την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, (που κυμαίνεται από 15% έως 24%) , θα συνεχισθεί  η στρατηγική επιλεκτικής ανάπτυξης στην περιοχή. Εκτιμάται ότι οι συνέργειες κόστους θα είναι η βασική πηγή δημιουργίας αξίας από τη συγχώνευση, δεδομένου ότι θα αποτελέσουν περίπου το 60% του οφέλους των συνολικών συνεργειών. Η συνεισφορά των συνεργειών χρηματοδότησης υπολογίζεται περίπου στο 30% του συνόλου τους. Η ενοποίηση των καταθετικών βάσεων των δύο τραπεζών θα αποτελέσει ισχυρό πόλο προσέλκυσης για «διαφυγόντα» κεφάλαια, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την επίτευξη χαμηλότερου συνολικά κόστους χρηματοδότησης.

Απευθυνόμενος προς τους Μετόχους  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής τόνισε ότι «και στην Εθνική και στην Eurobank έχουμε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθειά μας θα στεφθεί με επιτυχία. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προς την κατεύθυνση αυτή, παρά τις Κασσάνδρες, κινούνται και οι δύο πλευρές με ειλικρίνεια, θέληση και πνεύμα γόνιμης συνεργασίας. Έχει γίνει αποδεκτό και ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση, ότι από τη διαδικασία δεν θα προκύψουν νικητές και ηττημένοι αλλά ένα σχήμα βιώσιμο, ικανό, να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο διηνεκές, επιμερίζοντας τους καρπούς της επιτυχίας προς όλους τους συντελεστές της, δηλαδή τους Μετόχους, το Ανθρώπινο Δυναμικό των δύο –σήμερα- ομίλων και φυσικά την Κοινωνία και τη Χώρα».

Καταλήγοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι «η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο έχοντας, διανύσει επώδυνα το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και η διασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος -με τη βοήθεια και των εταίρων μας- μέσα στο οποίο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς είναι βασική προϋπόθεση για την επερχόμενη ανάκαμψη. Οι ευνοϊκές συνέργειες που προκύπτουν από τη μείωση της αβεβαιότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ρευστότητας που ήδη παρατηρείται στο τραπεζικό σύστημα, μπορούν να επιταχύνουν την ανάκαμψη δημιουργώντας θετικές εκπλήξεις».

Και σχολιάζοντας την επερχόμενη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό στοιχείο το ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ένα πλαίσιο με σκοπό να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τραπεζών. Προαπαιτείται, όμως, η εύρεση σημαντικού ύψους ιδιωτικών κεφαλαίων σε μια πολύ δυσμενή οικονομική συγκυρία. Πέραν του  αναμενόμενου σταδιακά βελτιούμενου κλίματος για τη χώρα,  για την επίτευξη αυτού του απαιτητικού στόχου θα συνδράμει και η ενίσχυση των κινήτρων προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξαντληθούν τα περιθώρια μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, γεγονός που άλλωστε θα λειτουργήσει θετικά προς το δημόσιο χρέος και το κόστος χρηματοδότησής του».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γεώργιος Ζανιάς σε ομιλία του κατά τη Συνέλευση τόνισε ότι «μετά από εργώδεις προσπάθειες η χώρα βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο αντιστροφής της αρνητικής πορείας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια και αυτό αναγνωρίζεται σταδιακά από τους εταίρους μας οι οποίοι, εκτός της αναγνώριση της προσπάθειας, απεμπλέκονται και από την ουσία της "μοναδικότητας" της ελληνικής περίπτωσης».

Ο κ. Ζανιάς, αφού χαρακτήρισε τη μείωση της αβεβαιότητας ως καταλύτη για την επανεκκίνηση της οικονομίας, επεσήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα προετοιμάζεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη φάση ανάκαμψης της οικονομίας και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «οι ελληνικές τράπεζες πρωταγωνιστούν στον κύκλο των επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων με 3 μεγάλες συμφωνίες να έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης. Τελικός στόχος, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, είναι η δημιουργία βιώσιμων σχημάτων επαρκώς κεφαλαιοποιημένων, ανταγωνιστικών και με σταθερή πρόσβαση σε ρευστότητα που σε συνδυασμό με τη βελτίωση των προοπτικών και της αξιοπιστίας της οικονομίας  θα δώσουν την αποφασιστική ώθηση στην αναπτυξιακή προσπάθεια».

 

---

Για ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου, κάντε κλικ εδώΚύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (FBBANK, PROBANK)