Δελτίο Τύπου

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τον  αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκταμιεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», το οποίο έχει ξεκινήσει από  τον Φεβρουάριο του 2011 με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Εθνική Τράπεζα περισσότερες από 40.000 αιτήσεις δανείων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα  και έχει εγκριθεί συνολικό ποσό 105 εκ. €.

Η αναθεώρηση του Προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την παροχή νέων κινήτρων όπως η αύξηση της επιχορήγησης σε ποσοστό μέχρι και 70% των επιλέξιμων δαπανών όπως και η κάλυψη της αμοιβής του συμβούλου έργου για την υποβολή της αίτησης είχε ως αποτέλεσμα να ενταθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για το Πρόγραμμα. Τους τελευταίους μήνες υποβάλλονται  στην Τράπεζα πάνω από 150 αιτήσεις ημερησίως. Ως τις αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν από πλευράς της Εθνικής (έγκριση, συγκέντρωση δικαιολογητικών κ.λπ.) 8.500 φάκελοι, οι οποίοι είτε έχουν υπαχθεί ήδη στο Πρόγραμμα είτε αναμένεται να υποβληθούν για υπαγωγή μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο ρυθμός των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναμένεται να  αυξηθεί ακόμα περισσότερο κατά το επόμενο διάστημα.

Η Εθνική Τράπεζα έχει εκταμιεύσει συνολικό ποσό 28 εκ. € σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί και  σε έργα που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης.

Επιπλέον και  προκειμένου να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα η Εθνική Τράπεζα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας  παραμένει η μέγιστη απορρόφηση των κεφαλαίων κατά τους επόμενους μήνες που το Πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (FBBANK, PROBANK)