*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Δελτίο Τύπου

- Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ.* μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ.

- Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος

 

Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού

- Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 9,9%** και Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 9%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συνολικού ύψους Ευρώ 2,9 δισ.

- Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένης της εκθέσεως της Blackrock, ανέρχονται σε Ευρώ 4,6 δισ., με Ευρώ 2,9 δισ. να έχουν ήδη εκταμιευθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους Ευρώ 1,6 δισ., ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται pro-forma σε 12,8%***.

- Μείωση του Ενεργητικού κατά 8,9%, σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της συμμετοχής μας στο PSI+, καθώς και της στοχευμένης μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Το Ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώνεται πλέον στα επίπεδα του β΄ τριμήνου του 2008.

- Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανέρχονται σε Ευρώ 26,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά Ευρώ 0,7 δισ. το γ΄ τρίμηνο και μείωση κατά Ευρώ 3,1 δισ. από τις αρχές του έτους. Η χρηματοδότησή μας από Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σε Ευρώ 25,5 δισ.

- Δείκτης καθυστερήσεων στο 20,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 4,1 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 43%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 121%.

- Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, συνεπεία της υπογραφής της συμφωνίας της Alpha Bank με τον Όμιλο της Crédit Agricole S.A. τον Οκτώβριο 2012, θα ενισχύσει πρωτίστως την ηγετική θέση της Τραπέζης στην ελληνική αγορά καθώς και την κεφαλαιακή βάση του ενιαίου σχήματος, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, κατά Ευρώ 3 δισ. Επιπλέον, με τη δημιουργία του ενιαίου σχήματος, θα προκύψουν ετήσιες συνέργειες περίπου Ευρώ 200 εκατ.

 

Η περαιτέρω επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών επηρέασε αρνητικά τη χρηματοοικονομική μας επίδοση

- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.112,8 εκατ., μειωμένο κατά 16,4% σε ετήσια βάση, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδοτήσεως, καθώς και της αυξήσεως του κόστους των καταθέσεων.

- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 20 πόντους από τον Σεπτέμβριο του 2011 σε 2,6%.

- Η επαναξιολόγηση της αγοράς ομολόγων σε ενεργή και η συνακόλουθη επανεκτίμηση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οδήγησε σε ζημίες Ευρώ 264,5 εκατ. που επιβαρύνουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

- Η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος εξορθολογισμού των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

- Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών), ανήλθε σε Ευρώ 572,6 εκατ., επηρεασμένο κυρίως από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων.

- Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 711,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 1.170,4 εκατ., αυξημένες κατά 41,5% σε ετήσια βάση, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 328 πόντους.

 

---

* Εξαιρουμένου του αποτελέσματος χρηματοοικονομικών πράξεων ύψους Ευρώ -264,5 εκατ., από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

** Προσαρμοσμένα για την καταβολή ύψους Ευρώ 2,9 δισ. από το ΤΧΣ, εν όψει της συμμετοχής του στην επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).

*** Ο pro-forma δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων δεν συμπεριλαμβάνει τη δυνητική κεφαλαιακή ενίσχυση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης.

 

# # #

 

«Οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας επιδοκίμασαν εμπράκτως, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup, τη δέσμευση της Ελλάδος να συνεχίσει την υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των δημοσιονομικών προσαρμογών, προκειμένου να επανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της. Η Alpha Bank, στο μεταβαλλόμενο αυτό οικονομικό περιβάλλον, δημιουργεί, με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, τον δεύτερο σε μέγεθος χρηματοοικονομικό Όμιλο στην Ελλάδα και αποδεικνύει, για άλλη μία φορά στη μακρά ιστορία της, την ικανότητά της να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επιπλέον, η Τράπεζα ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εν όψει της περαιτέρω ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με σκοπό τη διατήρηση του ιδιωτικού της χαρακτήρος, ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσδοκώμενη ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας».

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

 

«Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Alpha Bank απέδειξε την ανθεκτικότητα των επιχειρησιακών της λειτουργιών. Αντιμετωπίσαμε την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου μας με τη λήψη απομειώσεων ύψους Ευρώ 1,2 δισ. και με την αύξηση των προβλέψεών μας σε Ευρώ 4,1 δισ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη ανάκτηση της καταθετικής μας βάσεως καθώς και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας. Η συνένωση της Alpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη καθώς δημιουργείται ένας νέος ισχυρός Tραπεζικός Όμιλος με σημαντικά οικονομικά οφέλη από συνέργειες διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα των Μετόχων μας. Η ενσωμάτωση της Εμπορικής Τραπέζης ενδυναμώνει σημαντικά τα κεφάλαιά μας και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για επαναφορά σε αναπτυξιακή τροχιά και κερδοφορία».

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

 

> Το πλήρες δελτίο Τύπου της Alpha Bank για τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.alpha.gr/files/deltia_typou/Deltio_Typou_20121221GR.pdfΚύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

grafeio-typou.gr © 2012-2013