*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Εκτέλεσαν με καλάσνικοφ τον Βασίλη Στεφανάκο | Χανιά: Ανήλικος διακινούσε ναρκωτικά μαζί με φίλο του | ΚΟΣΜΟΣ: Ολλανδία: Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Σίπχολ λόγω επικείμενης καταιγίδας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Τα πρώτα υδρογονοκίνητα ποδήλατα άρχισε να παράγει γαλλική εταιρεία | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σπάνιο γιγάντιο ψάρι που ζει στον Ατλαντικό εμφανίστηκε στη Ζάκυνθο.
Alpha Bank (Emporiki Bank)

Δελτίο Τύπου

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27.12.2012, ενέκρινε:

1. Την έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς την Crédit Agricole S.A. ή μετ' αυτής συνδεδεμένη εταιρία, εγχάρτου ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 150 εκατ., μετατρεψίμου υπό του ομολογιούχου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και εξαγορασίμου υπό της τελευταίας, με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της Τραπέζης. Την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης περί την έκδοση και διάθεση, ως και περί τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως επίσης περί τη διενέργεια των αναγκαίων προς ταύτα υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

2. Την εκχώρηση, κατ' άρθρα 13 παρ. 1 περίπτ. β’ και 3α παρ. 3 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920, αντιστοίχως, εξουσίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης: (i) διά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση και διανομή νέων μετοχών, το ποσό της οποίας (αυξήσεως) θέλει καταβληθεί εις μετρητά ή/και διά εισφοράς εις είδος, και (ii) διά την έκδοση ενός ή πλειόνων ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης.

Αθήναι, 27 Δεκεμβρίου 2012


Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

 

Δελτίο Τύπου

- Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ.* μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ.

- Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος


Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

Περισσότερα...

 

Δελτίο Τύπου

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2012 και του Α’ Εξαμήνου 2012, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.20. Το Δελτίο Τύπου και οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).


Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

Περισσότερα...

 

Δελτίο Τύπου

Με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που
βρίσκεται η χώρα μας, η Alpha Bank συνέχισε καθόλη τη διάρκεια του 2012 την προσφορά σημαντικού κοινωνικού έργου, αναδεικνύοντας ανθρώπινες αξίες, όπως η ανιδιοτελής προσφορά.


Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

Περισσότερα...

 

Δελτίο Τύπου

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Χέρι Βοηθείας» τo οποίο αποτελεί μία νέα ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Alpha Bank, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας της και της κοινωνικής της προσφοράς. Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012, κάλυψε γεωγραφικά περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής και περιχώρων.


Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

Περισσότερα...

 

grafeio-typou.gr © 2012-2013