*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον Άγιο Αντώνιο Θεσσαλονίκης | Σε 138 ανέρχονται οι συλλήψεις μελών σπείρας που διέπρατε ληστείες, κλοπές και διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα | Κρήτη: Μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών βρέθηκαν σε παραλία | Λάρνακα: Αστυνομικός του αεροδρομίου «ξάφριζε» κατασχεθέντα και απωλεσθέντα αντικείμενα.

Χρονιά Σημαντικών Εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

 

Επίτευξη Στόχων NPE και NPL, Ενίσχυση Kάλυψης από Προβλέψεις

 

·         Μείωση NPE κατά €3,0 δισ., NPL κατά €3,7 δισ. σε ετήσια βάση

 

·         Δείκτες κάλυψης στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9

 

·         Εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης NPE/NPL

 

·         Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού

 

Βελτίωση του Προφίλ Ρευστότητας και Διαφοροποίηση των Πηγών Χρηματοδότησης

 

·         Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €2,7 δισ. το 2ο εξάμ.2017 στα €41 δισ.

 

·         Μείωση της χρηματοδότησης ELA <€2δισ. σήμερα. Σε τροχιά απεξάρτησης μέχρι το 3ο τρίμ. 2018

 

·         Σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα

 

Εντατικοποίηση των Ενεργειών Μείωσης Κόστους και Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας

 

·         Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα

 

·         Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα

 

·         Κέρδη προ φόρων & προβλέψεων αυξημένα κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα

 

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

 

·         Δείκτης CET-1 στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις)

 

·         Δείκτης CET-1 υψηλότερα συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης SREP

 

Ενδυνάμωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νέα Εκτελεστική Ομάδα

 

·         Συνεχής προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης

 

·         Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης

 

·         Μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας, με βάση την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια

 

·         Νέα διοικητική δομή

 Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Τράπεζα Πειραιώς (ATEBank, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, CPB Bank, Millenium Bank)

grafeio-typou.gr © 2012-2013