*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 158 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ | Σημαντική μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας για το α’ τρίμηνο του 2018 | Ασπρόπυργος: Υψηλή συγκέντρωση ολικού και εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή | Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Αθήνας: Είχε σπάσει αγωγός υδάτων.

Δελτίο Τύπου

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Marfin Investment Group προβαίνει στις παρακάτω διευκρινίσεις. Η σημερινή έκθεση του ομίλου της Marfin Investment Group στην Κύπρο αποτυπώνεται κυρίως στην επένδυση στο ξενοδοχείο Hilton Λευκωσίας μέσω της «MIG Leisure Limited» και στην κλινική Ευαγγελισμός Πάφου μέσω της «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών Υγεία Α.Ε.»

, ο συνολικός κύκλος εργασιών των οποίων αποτελεί ποσοστό 1% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Επιπλέον, η θυγατρική του ομίλου «Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.» διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή ποσοστού 10% στη γαλακτοκομική εταιρεία «Χαραλαμπίδης-Κρίστης ΛΤΔ» (πρώην «Vivartia Cyprus Ltd»). Τέλος, η συμμετοχή της Marfin Investment Group στη «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» έχει περιοριστεί σε ποσοστό 0,69% επί του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και αποτιμάται σύμφωνα με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία.

Παράλληλα, η Marfin Investment Group διευκρινίζει πως οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου σε τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο ανέρχονται συνολικά σε περίπου €5,2 εκατ., ήτοι 2,4% των συνολικών καταθέσεων του ομίλου.

Κατόπιν των ανωτέρω οι οποιεσδήποτε εξελίξεις στην Κύπρο δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην λειτουργία και τα αποτελέσματα του ομίλου.
Κύρια κατηγορία: Πρόσφατα θέματα
Υποκατηγορία: Τράπεζες

grafeio-typou.gr © 2012-2013