Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, προς το σκοπό συνολικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τις ενέργειες της εταιρίας για την διαγραφή (έξοδο) των μετοχών της από το Χρηματιστήριο επαναλαμβάνει συνοπτικά τις σχετικές ανακοινώσεις:

1) Η από 12 Οκτωβρίου 2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε με πλειοψηφία 95,6% του μετοχικού της κεφαλαίου την έξοδο των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 17, του νόμου 3371/2005.

2) Η εταιρία ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε., μέτοχος πλειοψηφίας, ανακοίνωσε την 23 Οκτωβρίου 2012 την πρόθεσή της να αγοράσει μετοχές της μειοψηφίας στην τιμή των 0,065€.

3) Η εταιρία στις 25 Οκτωβρίου 2012 κατέθεσε το αίτημα για διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4) Η εταιρία ΔΑΦΝΟΣ ΑΕ κατά το διάστημα από 24 Οκτωβρίου 2012 μέχρι χθες 22 Νοεμβρίου 2012 αγόρασε 445.037 μετοχές της μειοψηφίας, που εκπροσωπούν το 0,83% του συνόλου των μετοχών.

Με τις αγορές αυτές το ποσοστό της διαμορφώθηκε σε 40,83%. Ο εν λόγω μέτοχος θα συνεχίσει να αγοράζει μετοχές της μειοψηφίας έως τη διαγραφή αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Υποκατηγορία: ELBISCO Α.Β.Ε.E.