Με επενδύσεις σε νέα προϊόντα και ενίσχυση της εικόνας των brands της μέσω επικοινωνιακών ενεργειών, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος αύξησε τις πωλήσεις της το 2016, αλλά και τα μερίδια αγοράς της σε αρκετά από τα προϊόντα της.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 142.716.377 ευρώ έναντι 135.576.830 ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 5,3%. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς η εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 10.013.763 ευρώ έναντι 10.593.276 ευρώ το 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 5,5%, η οποία οφείλεται στη διαγραφή του 50% της απαίτησης έναντι των εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου - βάσει της σχετικής απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε 6.969.951 ευρώ έναντι 7.182.526 ευρώ το 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 3,0%, κυρίως λόγω της μείωσης των προ φόρων κερδών που προαναφέρθηκε.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η εταιρεία συνέχισε τη θετική της πορεία και το 2016 σε πάνω από 40 χώρες που δραστηριοποιείται, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 10% σε όγκο και 11% σε πωλήσεις. Το Caprice παραμένει το Νο1 εξαγωγικό προϊόν της εταιρείας, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη δυναμική. Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι θα διατηρήσει ικανοποιητική δραστηριότητα σε σύγκριση με το 2016. Επιπλέον, επικεντρώνει την προσοχή της στην ανάπτυξη των μεριδίων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς και σε νέες επενδύσεις.Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Υποκατηγορία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε.