Δελτίο Τύπου

H ελληνική βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012. Σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 59.299 χιλ. έναντι € 47.907 χιλ το 2011 (αυξημένος κατά 23,8%), ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:


- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.644 χιλ. έναντι € 5.170 χιλ. το 2011.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5.813 χιλ., από € 2.350 χιλ. το 2011.
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.226 χιλ., έναντι € 2.217 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 136%
- Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.113 χιλ., έναντι € 2.218 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ ΚΡΙ ανήλθε σε € 57.828 χιλ.  έναντι € 46.564 χιλ. το 2011. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 5.041 χιλ, από € 3.287 χιλ. το 2011.

Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,8% (€ 59.299 χιλ έναντι € 47.907 χιλ) στη χρήση 2012 έναντι εκείνης του 2011.

Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν σε € 23.363 χιλ έναντι € 21.838 χιλ στην προηγούμενη χρήση. Η ΚΡΙ ΚΡΙ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο παγωτού αποτελεί, πλέον, τη μοναδική Ελληνική εταιρία παγωτού με πανελλαδική διανομή, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί τη στροφή της κατανάλωσης σε ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα, το χτίσιμο των βασικών της μαρκών παγωτού (MASTER και RODEO) μέσω της διαφημιστικής προβολής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συνεργασίας με τη MARS και την ΙΟΝ, συνέβαλλαν καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων της στο παγωτό. Τέλος, θετική ήταν και η επίδραση του καιρού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που εμφανίζεται και η υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 38,2% και διαμορφώθηκαν σε € 35.759 χιλ έναντι € 25.868 χιλ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξαν η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, η επέκταση των συνεργασιών για την παραγωγή γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας και η έντονη αύξηση της ζήτησης ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 19,3% των συνολικών πωλήσεων, οριακά χαμηλότερα του στόχου γεωγραφικής διασποράς του 20%. Η εξαγωγική της δραστηριότητα έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα η ΚΡΙ ΚΡΙ συνεχίζοντας την επέκταση της παρουσίας της στις ξένες αγορές, εισήχθη στην αγορά της Ολλανδίας, τοποθετώντας τα γιαούρτια της στα καταστήματα της μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου Albert Heijn.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της προγραμμάτων η εταιρεία έχει συνάψει δύο μακροπρόθεσμα μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. Κατά την 31/12/2012, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε 2.951 χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.

Σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. Η απόφαση αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με την επίδραση που θα έχει στη ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων η περιορισμένη ρευστότητα και η μείωση των εισοδημάτων. Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να προωθήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα του εξασφαλίσουν επάρκεια ρευστότητας, τη διατήρηση αξιόλογων μεγεθών κερδοφορίας και αύξηση μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό..

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΡΙ ΚΡΙ, Παναγιώτης Τσινάβος, δήλωσε σχετικά:  «Συνεχίζουμε από τις Σέρρες, καλύπτοντας πλέον ολόκληρη την Ελλάδα με δυναμικό όραμα και ξεκάθαρο στόχο. Αγνά, Ελληνικά, Ποιοτικά προϊόντα για όλους και παντού! Καθημερινά ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών μας, εξελίσσοντας και εμπλουτίζοντας τη γκάμα των προϊόντων μας. Είναι χρέος μας να προσφέρουμε το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Η ΚΡΙ ΚΡΙ συνέβαλλε ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Τα τελευταία τρία χρόνια διέθεσε 5 εκατ. € για φόρους στο δημόσιο, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 7 εκατ. €, διέθεσε για μισθούς 20 εκατ. € και απασχολεί άμεσα πάνω από 300 εργαζομένους καθώς και 200 άτομα έμμεσα μέσα από το δίκτυο των αντιπροσώπων της. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς τους άξονες, αναπτύσσοντας την ΚΡΙ ΚΡΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, είμαστε η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα η οποία χρησιμοποιεί για την παρασκευή του γιαουρτιού 100% γάλα ημέρας. Το συγκριτικό μας αυτό πλεονέκτημα έρχεται να προστεθεί στις μοναδικές αξίες των προϊόντων μας με γνώμονα πάντα τον καταναλωτή μας. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ελληνικά προϊόντα παρασκευασμένα από αγνές πρώτες ύλες, πάντα σεβόμενοι την παράδοση τόσο της χώρας μας όσο και της εταιρίας μας.»


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙ ΚΡΙ
Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ιδρύθηκε το 1954 στις Σέρρες και δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκομικών με παγωτά, γιαούρτια και φρέσκο γάλα μόνο για το νομό Σερρών. Για την παραγωγή των γιαουρτιών της, η ΚΡΙ ΚΡΙ συλλέγει καθημερινά φρέσκο γάλα από τον νομό Σερρών, τον 2ο μεγαλύτερο σε παραγωγή γάλακτος νομό της Ελλάδας, από επιλεγμένα αγροκτήματα: με εγγύηση ασφάλειας ζωοτροφών απαλλαγμένων από GMOs (γενετικά μεταλλαγμένες τροφές), σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο στάβλο (στέγαση, διατροφή, κτηνιατρική φροντίδα), σωστές πρακτικές υγιεινής των χώρων σταβλισμού που πηγάζουν από τα διεθνή πρότυπα, υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στα αγροκτήματα και, φυσικά, σεβασμό στο περιβάλλον. Στην πορεία της έχει κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η αναπτυσσόμενη πορεία της αποδεικνύει ότι τα προϊόντα της κερδίζουν καθημερινά την προτίμηση τους.Κύρια κατηγορία: Πρόσφατα θέματα
Υποκατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά