*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής - Κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ | SOS από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών: Όχι στην κατάχρηση αντιβιοτικών | Ρόδος: Σχολικό έπεσε σε ρέμα βάθους τριών μέτρων | Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - 21 συλλήψεις | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: NASA: Και επίσημα «νεκρό» το ρομποτικό ρόβερ Opportunity στον Άρη.

Δελτίο Τύπου

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε € 610,7 εκατ. έναντι € 589,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 3,6%. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξεως του 3,6%.

Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 12%. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει περιορίσει σημαντικά τις απώλειες και κινείται σταθερά σε ρυθμούς καλύτερους εκείνων της αγοράς.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 28,2 εκατ. έναντι € 30,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 7,2%. Παρά τη μείωση αυτή του μικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,5 εκατ έναντι ζημίας € 0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, και παρά τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αύξησης των τραπεζικών spreads. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6,6 εκατ. αυξημένα κατά 11,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, τα κέρδη προ φόρων σε € 0,8 εκατ. από € 0,3 εκατ. ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιάς 0,1 εκατ.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2012 σε επίπεδο μητρικής είναι επηρεασμένα από την σημαντική μείωση της ζήτησης για καύσιμα αλλά κυρίως από τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού ως συνέπεια των επιπτώσεων της κρίσης στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Παρόλα αυτά η ΕΛΙΝΟΙΛ εκμεταλλευόμενη την ευελιξία της και λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του λειτουργικού της κόστους κατάφερε να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες, επιτυγχάνοντας αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και θετικό μετά φόρων αποτέλεσμα στο εννεάμηνο.

Σε επίπεδο ομίλου, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. πλήττεται από την παρατεταμένη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας όμως συνεχίζει να έχει ενεργή παρουσία και να αναλαμβάνει νέα έργα διατηρώντας στο πελατολόγιο της μερικούς από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. πλήττονται αντίστοιχα από την πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων όμως ο στόλος των υπερσύγχρονων δεξαμενόπλοιων της εταιρίας και η εξαιρετική της φήμη στον κλάδο, συνεχίζουν να την καθιστούν ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες και μια από τις καλύτερες επιλογές στον χώρο.

Για το 2012 η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ είχε θέσει ως βασικούς στόχους την διατήρηση ρευστότητας, την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την επιλεκτική ανάπτυξη μέσω δραστηριοποίησης σε νέες αγορές και ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική πέτυχε θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο. Για το επόμενο διάστημα η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει το πρόγραμμα περιστολής δαπανών προχωρώντας σε κινήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την περεταίρω μείωση των λειτουργικών εξόδων δίχως όμως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα της να προσφέρει άριστης ποιότητας καύσιμα και άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Παράλληλα, η εταιρία ήδη υλοποιεί κινήσεις για την ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των υποδομών της τόσο σε αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων όσο και σε θαλάσσιες μεταφορές ενώ συνεχίζει την ίδια προσεκτική εμπορική πολιτική με έμφαση στις υγιείς συνεργασίες, τον περιορισμό της πιστωτικής έκθεσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επισφαλειών. Η διατήρηση της αβεβαιότητας στην Ελληνική οικονομία καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, η έως σήμερα πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ αναδεικνύει την ικανότητα της να λαμβάνει γρήγορα και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις κατάλληλες στρατηγικές, δείχνοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση και προσαρμοστικότητα στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο των καυσίμων.

 

Σημείωση: Τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 1/1/2012 – 30/9/2012 της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elin.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.Κύρια κατηγορία: Ενέργεια - Εταιρίες Καυσίμων
Υποκατηγορία: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

grafeio-typou.gr © 2012-2013