Τη σταθερή προσήλωσή της στις αρχές της αειφόρου ασφάλισης υπογραμμίζει η INTERAMERICAN, με την προσυπογραφή και φέτος της παγκόσμιας διακήρυξης των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (Letter from Global Investors to Governments of the G7 and G20 Nations), κατά τον περασμένο Μάιο.

Για όγδοη συνεχή χρονιά η εταιρεία συντάσσεται με τη διακήρυξη και την απαίτηση των θεσμικών επενδυτών από τις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού (Δεκέμβριος 2015). Στόχος της Συμφωνίας είναι ο περιορισμός της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η σταδιακή αποσύνδεση των εθνικών οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα, με τη δημιουργία εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος τιμολόγησης των εκπομπών ανθρακούχων αερίων. Ακόμη, ζητείται η δημιουργία ενός πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με το κλίμα.

Η INTERAMERICAN, παράλληλα, αναγνωρίζοντας τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και τη θετική επίδραση της χρήσης της στο περιβάλλον, εξελίσσει ταχύτατα τον μετασχηματισμό της σε απόλυτο «ψηφιακό ασφαλιστή», μειώνοντας το λειτουργικό αποτύπωμά της μέσω του ελέγχου των αναλωσίμων και της ενέργειας.

Στο σκέλος των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της για το περιβάλλον η εταιρεία, με δεδομένη την εστίασή της στην υποστήριξη των επενδύσεων καθαρής ενέργειας με τις ασφαλίσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της προϊοντικής γραμμής “Energy Line”, υπολογίζεται ότι κατά την τελευταία τριετία (2014-2016) συνέβαλε στην αποτροπή έκλυσης 855,82 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Σημειώνεται ότι η INTERAMERICAN έχει καλύψει φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 808,87 MW (1 MW αποτρέπει ετησίως την έκλυση 1,058 τόνο διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τον μέσο συντελεστή εκπομπής της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής). Ακόμη στη διάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης και της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, η εταιρεία παρέχει από πέρυσι τη δυνατότητα αντιμετώπισης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές για τις γεωργικές καλλιέργειες. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η INTERAMERICAN προτάσσει τον στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μεταξύ των βασικών επιλογών της.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην Ελλάδα και διεθνώς η εταιρεία, είναι σε υψηλό επίπεδο αναφοράς: είναι μέλος του προγράμματος των Τραπεζοασφαλιστικών Οργανισμών για το Περιβάλλον του ΟΗΕ (UNEPFI) από το 2006, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης του UNEPFI (Principles for Sustainable Insurance - 2012), ενώ ακολουθεί τις επιταγές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ -μεταξύ των άλλων αρχών του- και για το περιβάλλον.

Η τεχνογνωσία και η αντίληψη για τους κινδύνους που προέρχονται από φυσικές καταστροφές, αποτελεί για την INTERAMERICAN καθοριστικό παράγοντα απορρόφησης των οικονομικών συνεπειών για την κοινωνία και την οικονομία, καθώς καταγράφονται από ανάλογους κινδύνους και από την κλιματική αλλαγή μεγάλες ζημιές. «Η εταιρεία αναγνωρίζει έμπρακτα την αναγκαιότητα για ενεργό, υπεύθυνη στάση σχετικά με τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, τη στροφή στις πράσινες επενδύσεις και τη συνεισφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την καταστροφή των οικοσυστημάτων και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιχειρησιακά, οφείλουμε να ενσωματώνουμε περιβαλλοντικές παραμέτρους στη μεθοδολογία ανάληψης κινδύνων στις τεχνικές ασφαλίσεις, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των εποπτικών αρχών και της νομοθεσίας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ασφάλισης» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία του αντασφαλιστικού οργανισμού Munich Re, κατά το 2016 οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν ζημιές αξίας 175 δισ. δολαρίων, ενώ το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες ανήλθε σε 50 δισ. δολάρια για ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά, πέρυσι καταγράφηκαν 750 ακραία φαινόμενα, με τα περισσότερα να οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.Κύρια κατηγορία: Ασφαλιστικές Εταιρίες
Υποκατηγορία: INTERAMERICAN A.E.