Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις παρακάτω ειδικές προσφορές και αλλαγές στον τιμοκατάλογο οικιακών υπηρεσιών Σταθερής & Internet.

Από 14/11/2017 θα ισχύουν οι κατωτέρω τιμολογιακές αλλαγές:

Μειώνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο των συνδυαστικών προγραμμάτων WIND One Sαπό 47,26€ σε 44,26€, WIND One M από 49,27€ σε 47,27€, WIND One L από 69,43€ σε 67,43€, WIND One XL από 104,72€ σε 102,71€ , WIND One από 54,31€ σε 52,31€ ,W+Σταθερή από 83,55€ σε 81,55€.

Mειώνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο των υπηρεσιών «1 Στατική Υπηρεσία» από 6,05€ σε 5,54€, «8 Στατικές Υπηρεσίες» από 9,57€ σε 9,06€, «16 Στατικές Υπηρεσίες» από 19,65€ σε 19,15€, «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» από 2,01€ σε 1,50€, καθώς και η εφάπαξ χρέωση για την Επίσκεψη Τεχνικού από 44,90€ σε 39,90€.

Στους συνδρομητές που συνδυάζουν το σταθερό τους με κινητό σε πακέτο Triple Play παρέχεται η δυνατότητα να μεταβούν σε τεχνολογία VDSL με ταχύτητα 50Mbps με δωρεάν το τέλος μετάβασης, εφόσον το αιτηθούν. Η δυνατότητα ισχύει για την περίοδο 14/10/2017 - 13/12/2017.

Μειώνεται η πολιτική ορθής χρήσης της ενσωματωμένης χρήσης προς σταθερούς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 1β (Αλβανίας, Π.Γ.Δ.Μ (Σκόπια), Σερβίας και Φιλιππίνων) του μη εμπορικά διαθέσιμου οικονομικού προγράμματος WIND Telephony L, από 400 σε 250 λεπτά.

Αυξάνεται το μηνιαίο πάγιο των παρακάτω μη εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων: Telephony 400 από 20,67€ σε 22,17€ , WIND Telephony Unlimited από 28,73€ σε 30,23€, WIND Telephony S από 17,14€ σε 18,64€, WIND Telephony M από 24,70€ σε 26,20€, WIND Telephony L από 31,25€ σε 32,75€, WIND Double Play S από 25,20€ σε 26,70€,WIND Double Play M από 35,28€ σε 36,78€ ,WIND Double Play L από 42,35€ σε 43,85€.

Αυξάνεται το μηνιαίο πάγιο των προγραμμάτων WIND Telephony από 21,50€ σε 23,00€, WIND Broadband από 21,50€ σε 23,00€ και WIND Double Play από 40,99€ σε 42,99€.

Αυξάνεται η μηνιαία χρέωση των υπηρεσιών: Αναγνώριση κλήσεων από 0,00€ σε 0,50€,Βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες (Φραγή εξερχομένων / Αναμονή κλήσεων) από 0,00€ σε 0,27€, Λοιπές τηλεφωνικές υπηρεσίες (Αυτόματη κλήση / «Μην ενοχλείτε» / Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη) από 0,00€ σε 0,22€ στα οικονομικά προγράμματα WIND Telephony, WIND Broadband και WIND Double Play.

Επίσης, σε όλα τα εμπορικά και μη εμπορικά διαθέσιμα οικιακά προγράμματα Σταθερής & Internet:

    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς εθνικά σταθερά από 0,14€ σε 0,31€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς εθνικά κινητά από 0,5699€ σε 0,7192€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 1, Ζώνης 1β και προς σταθερούς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 1α από 0,5441€ σε 0,6324€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς κινητούς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 1α από 3,72€ σε 3,8095€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 2 από 0,62€ σε 0,7620€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 3 από 1,24 σε 1,3904€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 4 από 1,4515€ σε 1,7143€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 5 από 1,7992€ σε 2,00€
    Αυξάνεται η χρέωση ανά λεπτό κλήσης προς διεθνείς προορισμούς Ζώνης 6 από 2,9983€ σε 3,0953€

Επίσης, από 14/11/2017 ισχύουν οι παρακάτω τιμολογιακές αλλαγές-αυξήσεις σεπρογράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες.

Το μηνιαίο πάγιο των παρακάτω εμπορικά και μη εμπορικά διαθέσιμων οικονομικών προγραμμάτων συμβολαίου και καρτοσύνδεσης για ιδιώτες αυξάνεται ως ακολούθως:

WIND to ALL-30 από 34€ σε 36€, WIND Καρτοσύνδεση Basic από 17,50€ σε 19€, W1 από 71,99€ σε 74,50€, W2 από 47€ σε 49€, W3 από 37€ σε 39€, WIND to ALL-40 από 45€ σε 47€, W από 65,99€ σε 68,50€, WIND Καρτοσύνδεση Plus από 28,50€ σε 30€, WIND Καρτοσύνδεση – 28 από 30€ σε 31,50€, WIND Καρτοσύνδεση mini από 12€ σε 13,50€, WIND Καρτοσύνδεση Student από 15,13€ σε 16,63€, WIND Καρτοσύνδεση 28 από 32€ σε33,50€, W. από 65,99€ σε 68,50€, W1 plus από 77€ σε 79,50€, W2 plus από 51,99€ σε 54€, W3 plus από 42€ σε 44€, WIND to ALL-25 από 29€ σε 31€, W WEB από 26,71€ σε 28,71€. Οι λοιπές χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος χρέωσης των προγραμμάτων αυτών παραμένουν ως έχουν.

Λόγω όλων των ανωτέρω αλλαγών, οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρείται τυχόν επιδότηση συσκευής), εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και της κοινοποίησής της μέσω του μηνιαίου λογαριασμού που λαμβάνει ο συνδρομητής.

Σημειώσεις

Οι λοιπές χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος χρέωσης των προγραμμάτων αυτών παραμένουν ως έχουν.

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Δεν περιλαμβάνεται το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%. Δεν περιλαμβάνεται το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (από 12% έως 20% σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού*).

* Το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

    Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%
    Για μηνιαίους λογαριασμούς από 50,01€ μέχρι και 100€: 15%
    Για μηνιαίους λογαριασμούς από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%
    Για μηνιαίους λογαριασμούς από 150,01€ και άνω: 20%.Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Wind Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.