Ανακοίνωση

Η εταιρεία Forthnet Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το νόμο,  ότι, με την από 14.12.2012 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ορίστηκε ως νέος Υπεύθυνος του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας ο κος Ευτύχιος Τσαουσίδης.

17/12/2012Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Forthnet Group