Ανακοίνωση

Σε συνέχεια των από 02.08.2012 και 26.10.2012 ανακοινώσεών της, η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής και η «Forthnet») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως οι μη αποκλειστικές συζητήσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν έχουν τελεσφορήσει και ανακοινώνει τη λήξη αυτών.

H Forthnet εξακολουθεί την οργανική της ανάπτυξη βασισμένη στην ηγετική της θέση στην παροχή συνδυασμένων τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν. 3340/2005 και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των οικείων διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

29/1/2013Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Forthnet Group