Δελτίο Τύπου

Κέρδη Μετά Φόρων 3,4 εκ. ευρώ & Πωλήσεις 132,9 εκ. ευρώ

H Πλαίσιο Computers συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία, πετυχαίνοντας Κέρδη Μετά Φόρων 3,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,0%. Αυτό επετεύχθη με Πωλήσεις 132,9 εκ. ευρώ και σημαντικές μειώσεις στα Έξοδα, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η ήδη υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο με τα ταμειακά διαθέσιμα να φθάνουν τα 36 εκ. ευρώ.

Η επιχείρηση προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη της γκάμας των brands Turbo-X, Q Connect, Sentio, @work και Doop με νέες προϊοντικές κατηγορίες, όπως tablets και κινητά τηλέφωνα. Τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζουν αφενός πολύ ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες, και αφετέρου κερδοφορία που επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη της επιχείρησης. Ταυτόχρονα με τις ανταγωνιστικές τιμές και την κερδοφορία, προσφέρουν πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Τα καταστήματα εξελίσσονται με σκοπό να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, με έμφαση σε «γωνιές» εντυπωσιασμού και ενημέρωσης.

Οι προϊοντικοί κατάλογοι αύξησαν κατά πολύ το περιεχόμενο τους που αφορά στην ενημέρωση του πελάτη για τη χρήση των προϊόντων.

Στο Ιnternet δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα social media, με τη σελίδα της Πλαίσιο στο Facebook να έχει πάνω από μισό εκατομμύριο fans.

Στο ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων έγιναν δύο νέες κινήσεις:
- Δημιουργήθηκαν νέοι απολύτως προσωποποιημένοι κατάλογοι

- Μία νέα προϊοντική κατηγορία, βασισμένη στο υπάρχον δίκτυο διανομής και μηχανογραφικής υποστήριξης, προσφέρει λύσεις καθαριότητας και περιποίησης στις επιχειρήσεις.Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.