Δελτίο Τύπου

Τον εξοπλισμό ολόκληρου του δικτύου ΚΤΕΟ της AUTOVISION, το οποίο αποτελείται από 45 σύγχρονα κέντρα, με συστήματα εποπτείας και ασφαλείας AXIS ολοκλήρωσε η CPI.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια εξοπλισμού αφορά 200 ενσύρματες και ασύρματες κάμερες AXIS της σειράς Μ10, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα και η εγκυρότητα του ελέγχου, όπως προβλέπεται από την επικείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Η σειρά Μ10 είναι η μικρότερη σε μέγεθος κάμερα. Αποτελεί μια ιδανική πρόταση, τόσο για την ασφάλεια επαγγελματικών χώρων όσο και κατοικιών, με δυνατότητες επαγγελματικής εποπτείας και διαχείρισης δεδομένων χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εξοπλισμός.

Ο κ. Ανδρέας Κόκκινος, υπεύθυνος εγκατάστασης του εξοπλισμού μηχανογράφησης της AUTOVISION, δηλώνει σχετικά: «Η συνεργασία με τη CPI και την AXIS, συμβάλει στην αναβάθμιση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την ενίσχυση διαφάνειας και αντικειμενικότητας της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας συνολικά».

Σημειώνεται ότι η CPI είναι επίσημος διανομέας της AXIS.Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: CPI Α.Ε.