*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Δελτίο Τύπου

Σταθεροποιημένα, εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το εξάμηνο  που έληξε στις 31/12/2012, παρά τη σημαντική επιβάρυνσή των με έξοδα αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.


 
Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το εξάμηνο 1/7/2012 – 31/12/2012, ανήλθε σε ευρώ 6.832 χιλ. από ευρώ  9.503 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 28,1%, που οφείλεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και τη μείωση των πιστώσεων ορισμένων προμηθευτών του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε ευρώ 4.624 χιλ. από ευρώ 7.224 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ 2.208 χιλ  από ευρώ 2.279 χιλ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε σε 22,7% έναντι 21,2%  στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ανερχόμενα σε ευρώ 47 χιλ. από ευρώ 50 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, παρά την μείωση των πωλήσεων. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 446 χιλ έναντι ζημιών ευρώ 390 χιλ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα φετινά αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα κατά ευρώ 380 χιλ. με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης της εταιρείας, έναντι επιβαρύνσεως ευρώ 55 χιλ κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ 3.770 χιλ έναντι ευρώ 4.184 χιλ στις 30/6/2012, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε ευρώ 193 χιλ έναντι ευρώ 520 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα:
• στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση,
• στην διατήρηση της ρευστότητάς της,
• στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων
• στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων
• στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης
• στην διερεύνηση ευκαιριών λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.

 Η CPI επικεντρώνεται σε Προϊόντα & Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management), στην παροχή & διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε λύσεις συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης χώρων, και τέλος σε ανάπτυξη Διαδραστικών Λύσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης.Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: CPI Α.Ε.

grafeio-typou.gr © 2012-2013