Οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου χρηματοοικονομικού έτους 2017(1η Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016):
H Siemens συνεχίζει στο δρόμο προς την επιτυχία – οι προβλέψεις για τα κέρδη αυξήθηκαν

«Με ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο και σημαντικά αυξημένες εκτιμήσεις για το χρηματοοικονομικό έτος 2017, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Είμαι περήφανος για την παγκόσμια ομάδα της Siemens που έχει εργαστεί σκληρά και έχει αποφέρει δυνατή επιτυχία. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε αυστηρά το πρόγραμμα της στρατηγικής Vision 2020 για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη δύναμή μας στην καινοτομία και την εγγύτητα στον πελάτη», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.


• Επωφελούμενα από μια ισχυρή επίδοση από τις δραστηριότητες μικρού κύκλου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των  αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου
• Οι παραγγελίες εμφάνισαν πτώση 14% κάτω από την αντίστοιχη περίοδο του χρηματοοικονομικού έτους 2016. Το περσινό τρίμηνο περιλάμβανε ένα υψηλότερο όγκο από τις μεγάλες παραγγελίες
• Η εισροή παραγγελιών εξακολουθεί να υπερβαίνει τα έσοδα, με αποτέλεσμα ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται στο 1,02
• Σε ονομαστική βάση, τα έσοδα ήταν 1% υψηλότερα, στα €19.1 δις. Οι παραγγελίες, στα €19,6 δις, ήταν μειωμένες κατά 14% σε σύγκριση με το περσινό τρίμηνο
• Σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας  στις περισσότερες Βιομηχανικές Δραστηριότητες  λόγω της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης και αύξηση του χαρτοφυλακίου €172. εκατ. που  οδήγησαν  τις  Βιομηχανικές  Δραστηριότητες σε περιθώρια κερδοφορίας έως και 13%. Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση, στα €2,5 δις. Οι δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου που είναι κεντρικά διαχειριζόμενες, σημείωσαν κέρδη €0,4 δις
• Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1,9 δις, με αύξηση 25%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) € 2,35 έναντι € 1,89 του πρώτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2016


•    Οι επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών αφαίρεσαν μία ποσοστιαία μονάδα από τις παραγγελίες και δύο ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των εσόδων. Τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου είχαν ελάχιστη επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου  σε ετήσια βάση
•    Σε σύγκριση με την ισχυρή εισροή παραγγελιών στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2016, οι παραγγελίες σημείωσαν πτώση λόγω του χαμηλότερου όγκου των μεγάλων παραγγελιών
•    Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες έφτασε τα €115 δις
•    Τα έσοδα αυξήθηκαν στην πλειονότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων
•    Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων: υψηλότερα  κέρδη σε όλες σχεδόν τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες. H Διεύθυνση Digital Factory σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη και τη μεγαλύτερη αύξηση, επωφελούμενη επίσης από κέρδος €172 εκατομμυρίων που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης eCAR, η οποία συνέβαλε στην κοινοπραξία. Η Siemens Healthineers και η Διεύθυνση Power and Gas συνέβαλαν επίσης με σημαντικά κέρδη σε συνδυασμό με την ισχυρή αύξηση των εσόδων
•    Έσοδα από συνεχιζόμενες λειτουργίες: υψηλότερα  κέρδη για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες και προ φόρων συμβολή στα κέρδη €409 εκατομμυρίων, από τις  κεντρικά διαχειριζόμενες δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου (CMPA). Το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους του 2016 είχε επωφεληθεί από τη μείωση των φορολογικών εξόδων λόγω της απαλλαγής από την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
•    Ισχυρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης οδηγεί σε θετική εξέλιξη €1,4 δισ στις διαθέσιμες ταμειακές ροές. Οι διαθέσιμες ταμειακές ροές από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν σε €1.286 δισεκατομμύρια από €68 εκατ. το 1ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2016. Η βελτίωση προέκυψε κυρίως από τις Διευθύνσεις Energy Management, Mobility και Wind Power and Renewables
•    ΑΚ αυξήθηκε σημαντικά λόγω των υψηλότερων καθαρών κερδών, παρά μια μέτρια αύξηση του μέσου όρου του απασχολούμενου κεφαλαίου

Εκτιμήσεις
Αναμένουμε αύξηση των αντιξοοτήτων για την μακροοικονομική ανάπτυξη και για το επενδυτικό κλίμα στις αγορές μας, εξαιτίας του πολύπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να αναμένουμε μέτρια αύξηση των εσόδων, εξαιρώντας τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Αναμένουμε επίσης ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1.
Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα στο χρηματοοικονομικό έτος, αναβαθμίζουμε τις προηγούμενες προσδοκίες μας για κέρδη και κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το χρηματοοικονομικό έτος 2017.
Σχετικά με τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας, αυξάνουμε τις προηγούμενες προσδοκίες μας για περιθώριο κέρδους από το 10.5%-11.5% στο 11.0%-12.0%. Επιπλέον, αυξάνουμε τις προηγούμενες προσδοκίες μας σε βασικά κέρδη ανά μετοχή από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος €6.80 - €7.20 σε €7.20 - €7.70.
Αυτές οι εκτιμήσεις προϋποθέτουν σταθεροποίηση στο περιβάλλον της αγοράς για υψηλά περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεών μας μικρού κύκλου. Αποκλείει περαιτέρω επιβαρύνσεις που σχετίζονται με νομικά και ρυθμιστικά θέματα, καθώς και πιθανές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με εκκρεμείς υποθέσεις χαρτοφυλακίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
https://www.siemens.com/press/PR2017020155COENΚύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Siemens A.E.