Δελτίο Τύπου

Η ΕΥΔΑΠ εκφράζει τη λύπη της για την δημόσια αντιπαράθεση με τον Δήμο Κερατσινίου, που σίγουρα δυσχεραίνει την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Ο Δήμος Κερατσινίου χρωστάει στην ΕΥΔΑΠ 3.400.000 €, ποσό το οποίο περιλαμβάνει και 443.797€ από κατανάλωση νερού κατά το 2012.Αντί ο Δήμος να φροντίσει να είναι συνεπής στις τρέχουσες τουλάχιστον υποχρεώσεις του προς την ΕΥΔΑΠ, με αυθαίρετο και αντίθετο προς τη ρητή νομοθετική επιταγή τρόπο (άρθρο 5 νόμου 2744/1999), επέβαλε εν μια νυκτί ετήσια τέλη διέλευσης αγωγού αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ, ύψους 14.064.300,00 € (!). Στη συνέχεια επέβαλλε και την άμεση καταβολή του 40%, παρά το γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ είχε ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του Δήμου, η οποία δικάζεται στις 17 Μαΐου 2013. Έτσι, ανάγκασε την ΕΥΔΑΠ, να δεσμεύσει 5,6 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα για να εκδώσει εγγυητική επιστολή αντίστοιχου ύψους, αμφισβητώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη φερεγγυότητα της.

Σε διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ σε πολύ θετικό πνεύμα, η ΕΥΔΑΠ ζήτησε το αυτονόητο και ο Δήμος το αποδέχτηκε ρητά, χωρίς όμως να προχωρήσει σε έμπρακτες απλές ενέργειες υλοποίησης της δέσμευσης του, δηλαδή να αναστείλει την εκτελεστότητα της ταμειακής βεβαίωσης και να επιστρέψει την εγγυητική επιστολή, ώστε η ΕΥΔΑΠ να αποδεσμεύσει το ποσό των 5,6 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν ζητάμε από τον Δήμο να παραιτηθεί από κάποιο δικαίωμά του. Ζητάμε να αναστείλει προσωρινά την είσπραξη της ταμειακής βεβαίωσης μέχρι να κριθεί το νόμιμο της αξίωσής του από τον φυσικό Δικαστή στις 17 Μαΐου 2013.

Η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, οφείλει να εισπράξει, αν μη τι άλλο, τις τρέχουσες οφειλές των Δήμων με κάθε νόμιμο, πρόσφορο και ρεαλιστικό τρόπο επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία, αλλά και αποφασιστικότητα.Κύρια κατηγορία: Υπουργεία - ΔΕΚΟ - Φορείς - Οικονομία
Υποκατηγορία: ΕΥΔΑΠ