Δελτίο Τύπου

Η ΕΥΔΑΠ δικαιώθηκε στην αντιδικία με το Δήμο Μαραθώνα που είχε επιβάλλει Δημοτικά Τέλη 11,5 εκ. Ευρώ για τη Λίμνη του Μαραθώνα !!!
Με αποφάσεις της 4.3.2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα), έγιναν δεκτές οι προσφυγές της ΕΥΔΑΠ κατά του Δήμου Μαραθώνα, με τις οποίες ο Δήμος το 2008 είχε επιβάλλει Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού και Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής ακόμη της Λίμνης Μαραθώνα, συνολικού ποσού 11.541.000 Ευρώ.

Το Δικαστήριο ομόφωνα :
• Ακύρωσε τέλη και πρόστιμα ποσού 7.971.000 Ευρώ.
 • Για το υπόλοιπο ποσό των 3.570.000 Ευρώ, ανέβαλε την έκδοση απόφασης σε μεταγενέστερη δικάσιμο.

Ως εκ τούτου, έπεσε στο κενό η προσπάθεια του προηγουμένου Δημάρχου Μαραθώνα να συμψηφίσει (μέσω του ανωτέρω τεχνάσματος της αυθαίρετης και παράνομης επιβολής τελών και φόρων), τις υπέρογκες οφειλές του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ.
 
Η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά, απευθυνόμενη κυρίως προς τους μετόχους και τους καταναλωτές της, ότι θα φροντίσει, με μεγίστη κοινωνική ευαισθησία και ρεαλισμό, να εισπράξει τουλάχιστον τις τρέχουσες οφειλές των Δήμων, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.Κύρια κατηγορία: Υπουργεία - ΔΕΚΟ - Φορείς - Οικονομία
Υποκατηγορία: ΕΥΔΑΠ