Δελτίο Τύπου

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία του www.mycmllife.gr, ενός ενημερωτικού διαδικτυακού τόπου για ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ). Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για αυτή τη σπάνια μορφή καρκίνου, η Bristol-Myers Squibb ανέπτυξε το www.mycmllife.gr

προκειμένου να παρέχει στους ασθενείς στην Ελλάδα τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες και εργαλεία υποστήριξης κατά τα διάφορα στάδια της νόσου τους.
Η BMS προωθεί τη σημαντική αυτή πηγή πληροφόρησης για τους ασθενείς σε 14 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη συνεχή δέσμευσή της να θέτει τους ασθενείς στο επίκεντρο των ενεργειών της.
Για την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου www.mycmllife.gr, η ΒΜS στην Ευρώπη συνεργάστηκε στενά με μια συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από ιατρούς εξειδικευμένους στον τομέα της ΧΜΛ, οι οποίοι επαλήθευσαν τις επιστημονικές πληροφορίες, και από συλλόγους ασθενών παγκοσμίως, οι οποίοι διασφάλισαν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ασθενών με ΧΜΛ. Στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) αξιολόγησε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ως ένα απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο που για πρώτη φορά τίθεται στη διάθεση των ασθενών με ΧΜΛ.
O διαδικτυακός τόπος www.mycmllife.gr παρέχει στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και τη διάγνωση της ΧΜΛ, εύχρηστα πρακτικά εργαλεία και υπηρεσίες, όπως σημαντικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να θέσουν οι ασθενείς στον ιατρό τους κατά τις επισκέψεις παρακολούθησης και κατά τη διάρκεια θεραπείας, ημερολόγιο ανεπιθύμητων ενεργειών, ώστε να μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο και την εξέλιξη της νόσου τους και συμβουλές αντιμετώπισης της νόσου για την υποστήριξή τους στην καθημερινότητά τους με τη ΧΜΛ. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστούν τη νόσο τους και να αντεπεξέλθουν σε αυτήν, ενώ τους βοηθά στο διάλογο με τον θεράποντα ιατρό τους όντας προηγουμένως περισσότερο ενημερωμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mycmllife.gr.

Σχετικά με τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
Η Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ) είναι ένας αργά αναπτυσσόμενος τύπος λευχαιμίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παραγωγή ανεξέλεγκτου αριθμού μη φυσιολογικών λευκών αιμοσφαιρίων από τον οργανισμό.1
Η ΧΜΛ αντιστοιχεί στο 15% όλων των τύπων λευχαιμίας,2 καθώς η συχνότητα εμφάνισης εκτιμάται σε 1-2 περιστατικά ανά 100,000 παγκοσμίως. Προσβάλλει κυρίως ενήλικες ενώ σπάνια συναντάται σε παιδιά, όταν αντιμετωπίζεται επαρκώς με αγωγή, η ΧΜΛ έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης συγκριτικά με άλλους τύπους κακοηθειών.
Η ΧΜΛ εμφανίζεται όταν τμήματα δύο διαφορετικών χρωμοσωμάτων (του 9 και του 22 αντίστοιχα) αποκόπτονται από την θέση τους και προσκολλώνται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα παθολογικό χρωμόσωμα που ονομάζεται χρωμόσωμα Philadelphia.
Το χρωμόσωμα Philadelphia, ανιχνεύεται κατά την διάγνωση στο 95% των ασθενών με ΧΜΛ, εμπεριέχει ένα μη φυσιολογικό γονίδιο που σηματοδοτεί την παραγωγή μίας χιμαιρικής πρωτεΐνης που ονομάζεται BCR-ABL. Η πρωτεΐνη αυτή στέλνει σήμα στα κύτταρα για την παραγωγή υπερβολικού αριθμού φαινομενικά ώριμων λευκών αιμοσφαιρίων. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η αιτία για τη γενετική αλλαγή που προκαλεί τη ΧΜΛ.
Σχετικά με τη Bristol-Myers Squibb
Η Bristol-Myers Squibb είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία με αποστολή της να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.Κύρια κατηγορία: Φαρμακευτικές Εταιρίες - Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
Υποκατηγορία: Bristol-Myers Squibb