Δελτίο Τύπου


Η Pharmanel σε συνεργασία με την εταιρεία ELCHEMA, τον γερμανικό οίκο Oystar HÜTTLIN, τον καναδέζικο οίκο QUADRO και την γερμανική Müller, προχώρησε στην εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής στερεών μορφών σκευασμάτων στο εργοστάσιό της στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η ιδιαιτερότητα του συστήματος παραγωγής έγκειται στην παραγωγική διαδικασία εξ ολοκλήρου σε κλειστό σύστημα με πνευματική τροφοδοσία, μεταφορά και εκφόρτωση του προϊόντος με αποτέλεσμα μέγιστης προστασίας του προϊόντος, αλλά και του περιβάλλοντος του χώρου παραγωγής.

Εκμεταλλευτήκαμε πλήρως τις μοναδικές δυνατότητες της Oystar Huttlin όσον αφορά την ξήρανση και την υγρή κοκκοποίηση καθώς και την δυνατότητα επικάλυψης, μεταφέροντας ήδη πολλές παραγωγικές διαδικασίες σε spray granulation. Στο σύστημα ταχυζύμωσης και ταχυξήρανσης χρησιμοποιήθηκε αυτόνομος και μεταφερόμενος μύλος της Quadro. Τα βαρέλια μεταφοράς και αποθήκευσης του προϊόντος είναι της Müller.

Στο πλαίσιο του έργου, ο απαιτούμενος καθαρός χώρος του τμήματος παραγωγής κατασκευάστηκε με υγειονομικά πανέλα της Elchema η οποία ανέλαβε την προμήθεια και την εγκατάστασή τους. Η εγκατάσταση της μονάδας ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε από συνεργείο ελλήνων και γερμανών τεχνικών.
 
 Κύρια κατηγορία: Φαρμακευτικές Εταιρίες - Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
Υποκατηγορία: Pharmanel