Δελτίο Τύπου

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., με δεδομένη τη μείωση των μισθών και συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών της αναπηρίας, ζητά τη βελτίωση των κριτηρίων ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.Η Συνομοσπονδία αιτείται διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες ατόμων με αναπηρία και χρονίων  παθήσεων στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, εναρμόνιση του ΚΟΤ για τα άτομα με αναπηρία με το τιμολόγιο που ισχύει για τις οικογένειες με 4 προστατευόμενα μέλη ως:
-οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,01330 €/kWh
-οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο: 0,04471/kWh
-οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο:   0,12619 €/kWh
Ενώ ειδικά για τους καταναλωτές με αναπηρία και χρόνια πάθηση που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης  ζητά να εξεταστεί η τιμολόγηση με το ΚΟΤ του συνόλου της κατανάλωσης ρεύματος και όχι των πρώτων 2000kwh, όπως ισχύει σήμερα.

Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες άτομα με αναπηρία αναμένουν για πολλούς μήνες την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, προσπαθώντας να επιβιώσουν με μηδενικά οικονομικά μέσα.Κύρια κατηγορία: Πρόσφατα θέματα
Υποκατηγορία: Φαρμακευτικές Εταιρίες - Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές