*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

•    Κύκλος εργασιών εννεάμηνου 2014 στα 146,0 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί rebate – clawback, έναντι 131,4 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Μετά τις προβλέψεις για rebate – clawback, ο κύκλος εργασιών μειώνεται στα 110,2 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2014, έναντι 100,7 εκ ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.
•    Λειτουργική κερδοφορία  (EBITDA) στα 39,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2014, έναντι 24,1 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate & clawback. Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate – clawback, τα ποσά διαμορφώνονται σε ζημίες 26 χιλ. για το 2014 έναντι ζημιών 6,6 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο 2013.
•    Αποτελέσματα μετά φόρων, οι ζημίες ανέρχονται 1,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 10,5 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013 μη συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για rebate – clawback. Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων (Rebate – Clawback)  ζημίες 31,3 εκ. ευρώ για το 2014, έναντι ζημιών 33,2 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2013.
•    Επικέντρωση στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και τον ιατρικό τουρισμό.

Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το εννεάμηνο του 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2014 αποτέλεσαν οι κινήσεις της Διοίκησης του Ομίλου να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες του εξωτερικού, στοιχεία που αντιστάθμισαν σε κάποιο βαθμό τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και τις νομοθετικές παρεμβάσεις για το rebate και το clawback σε συνδυασμό με την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, συνεχίστηκε με επιτυχία και η προσπάθεια για την συγκράτηση και εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 146,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο 2014 έναντι 131,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,1%. Συμπεριλαμβάνοντας τις προβλέψεις για rebate & clawback ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2014 διαμορφώνεται σε 110,2 εκ. ευρώ έναντι 100,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2013.

Η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων συμφωνιών για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, στο πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα του ιατρικού τουρισμού, κίνηση η οποία συνεισέφερε σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα. Στον αντίποδα οι αναθεωρήσεις της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, επέφεραν σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και είχαν ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας. Αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του τομέα των διαγνωστικών ο οποίος παρουσίασε σταθεροποιητικές και σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά αυξητικές τάσεις, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του στην αγορά.

Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα μικτά κέρδη το εννεάμηνο 2014 διαμορφώνονται σε κέρδη 47,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 31,0 εκ. ευρώ το 2013, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για rebate & clawback (ύψους 35,8 εκ. ευρώ, που σχηματίστηκαν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014, και 30,7 εως την 30η Σεπτεμβρίου 2013), τα μικτά κέρδη μεταβάλλονται σε 12,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2014, έναντι 0,3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι τόσο η Euromedica όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου έχουν προσφύγει κατά των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων στο ΣτΕ διεκδικώντας την ακύρωση τους. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback, στο εννεάμηνο του 2014 σε κέρδη 39,8 εκ. ευρώ έναντι κερδών 24,1 εκ. ευρώ το 2013, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης των αποφάσεων της Διοίκησης για περικοπή των λειτουργικών δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προβλέψεις για rebate & clawback, Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μεταβάλλονται σε ζημία 26 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 6,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε κέρδη 10,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκ. ευρώ το 2013, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για rebate & clawback, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων μεταβάλλονται σε ζημιές 29,7 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2014, έναντι 35,1 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε ζημίες 1,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 10,5 εκ. ευρώ το 2013, χωρίς τις προβλέψεις για rebate & clawback. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για rebate & clawback, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων μεταβάλλονται σε ζημιές 31,3 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του2014, έναντι 33,2 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης δημιουργούν ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου η διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές που θα διασφαλίσουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού. Οι συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει διάφορα ενδεχόμενα προς τον σκοπό της ενίσχυσης της ρευστότητάς του. Σε επιχειρησιακό επίπεδο ο Όμιλος συνεχίζει τις ενέργειές του για διασύνδεση των μονάδων του στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους.

Σημειώνουμε ότι μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει γνωστοποιήσει στους παρόχους την εντολή για την έκδοση φορολογικών στοιχείων ενώ παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εκκαθάριση των υποβολών για τα έτη 2012 και 2013, ο οποίος είναι προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του clawback. Επίσης, είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του clawback που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική για την χρήση 2014, λόγω μη γνωστοποίησης όλων των παραμέτρων (τόσο του κλάδου όσο και εκάστης κλινικής) οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών.

Ωστόσο, την 28.05.2014 και την 18.11.2014 ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε σε όλους τους ιδιώτες παρόχους ατομικές ειδοποιήσεις αναφορικά με την επιβάρυνση των κρατήσεων για clawback και rebate για το έτος 2013 και για την περίοδο

01.01-30.06.2014 αντίστοιχα. Η Διοίκηση της Εταιρείας, την 28.07.2014 κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγές κατά των ειδοποιήσεων του ΕΟΠΥΥ για την ετήσια επιβάρυνση του έτους 2013 ενώ θα προβεί σε αντίστοιχες νομικές ενέργειες και για την νέα ειδοποίηση της 18.11.2014.

Παρότι οι αποφάσεις από την εκδίκαση των εν λόγω ενεργειών αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην Εταιρεία, στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, η Εταιρεία προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2014.Κύρια κατηγορία: Φαρμακευτικές Εταιρίες - Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
Υποκατηγορία: Euromedica

grafeio-typou.gr © 2012-2013